Stadsdorpgenote Marcella Blok beschrijft de geschiedenis van het huis waarin zij woont vanaf de oplevering in 1870 tot 1975, het jaar dat zij er kwam wonen. Van elke periode is een tijdsbeeld waarin beschreven staat wat er te beleven was in deze buurt en hoe men leefde. Daarbinnen worden de  bewoners beschreven, voor zover informatie over hun leven te achterhalen was. Het geheel is geïllustreerd met foto's en links naar  filmpjes en oude kranten.

Het boekje is gratis digitaal verkrijgbaar door een e-mail te sturen naar blok.marcella@gmail.com