Een sociëteit is een mooie plek waar eens in de maand de deelnemers van het stadsdorp elkaar een avond kunnen ontmoeten, of kunnen afspreken of een partijtje bridge spelen of gewoon kunnen zitten lezen.

Nu het nog vroeg donker is, is de stadsdorpsociëteit op de 14e van de maand van 17.00 tot 18.30  De eerstvolgende keer is zaterdag 14 maart  in het WG café, Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 52. Het staat iedereen natuurlijk vrij daar naartoe te gaan, maar wij als kerngroep komen deze keer niet vanwege alle maatregelen rondom het coronavirus. 


De sociëteit is op de 14e van de maand. Makkelijk te onthouden en door de vaste datum is de dag van de week steeds anders. Zo schikt het iedereen wel eens. Je hoeft je niet aan- of af te melden. Kijk voor de zekerheid een paar dagen tevoren op de website waar en hoe laat het is. 

Plenaire activiteiten zijn drie keer per jaar ook op de 14e van de maand. Dan komt dat in de plaats van de sociëteit.