Ketelhuisplein 41

Op het WG-terrein sinds juli 2005 Het Noppes-kantoor kun je door de grote blauwe letters op het raam niet missen. Maar wat is en doet Noppes eigenlijk? Lees 'Noppes' en je krijgt allerlei associaties met een weggeefwinkel, met halen zonder te betalen. Aantrekkelijk én onduidelijk, want nergens is te zien waar je voor noppes iets mee kunt nemen. Geen uitstalling van huisraad of een vol kledingrek te bekennen.

Wél zien we Marjan Borsjes en Erica Witte. Ze zijn respectievelijk 20 en 5 jaar lid en leggen uit waar Noppes voor staat. Tussen de bedrijven door, want ze zijn druk bezig met de voorbereiding van de viering van het 25-jarig bestaan.
Noppes is een ruilhandel met een eigen munt en markt waarin leden hun goederen en diensten met elkaar kunnen ruilen zonder dat daar euro’s bij nodig zijn. Het betaalmiddel van Noppes heet de Nop.

Deze beweging startte in 1983 In Canada toen een fabriek moest sluiten en de werkloze fabrieksarbeiders het initiatief namen om elkaars diensten af te nemen op ruilbasis, in plaats van elkaar er geld voor te vragen. In officiële termen is Noppes een ‘LETS’, een ‘Local Exchange & Trading System’. Een ‘Lokaal Ruilhandelssysteem' dat overwaaide naar Europa.

In 1993 begon in Amsterdam een stel idealistische jonge mensen met Noppes. Het ledenaantal groeide tot een hoogtepunt van 1000. De laatste jaren vergrijst het ledental en loopt in aantal terug. Momenteel zijn het er in Amsterdam toch nog steeds zo’n 450. Daarnaast zijn er andere lokale netwerken in Nederland, zoals in Utrecht en Nijmegen. 

Hoe werkt het?
Op een alleen voor leden toegankelijke website bied je je dienst aan. Op de site is het aanbod van alle leden te vinden, inclusief de Noppenprijs. Hoeveel noppen je dienst waard is bepaal je zelf. Je kunt geen noppen kopen. De noppen die jij verdient met jouw aanbod kun je weer laten rollen door ermee te betalen voor andermans dienst. Zo ruilt Erica Witte, bijvoorbeeld, het werken aan de Noppes-administratie tegen het krijgen van zangles.

Door het noppensysteem kun je je dingen veroorloven die je met een laag inkomen je niet zou kunnen permitteren. Er is geen winst en rente. Tot een jaaromzet van 3000 noppen is het belastingvrij. 

Noppes wordt gerund door de leden. Er zijn verschillende commissies en werkgroepen en een bestuur. Allemaal vrijwilligers die daarmee noppen kunnen ‘verdienen’.

Leden kunnen met noppen ook de Noppes ruimte huren voor bijvoorbeeld het geven van een workshop.

Noppes fungeert tevens als een sociaal netwerk. Al gebeuren de ruiltransacties digitaal, er komt wel degelijk menselijke interactie aan te pas. Je ziet, spreekt en beleeft het een en ander met elkaar door het ruilen van diensten en bij georganiseerde activiteiten zoals ‘Noppes Culinair’.

Er zijn vriendschappen uit gegroeid en zelfs huwelijken. 

Dat het ledental terugloopt is mogelijk mede te ‘danken’ aan de voorloper positie die Noppes heeft. Marjan en Erica merken goed dat de manier waarop hun leden sinds de vorige eeuw met elkaar ruilen, deze eeuw in een nieuwe gedaante opduikt.

De laatste jaren is er een wildgroei aan nieuwe vangnetten, initiatieven, organisaties ontstaan. Onder de vlag van circulaire economie, ruileconomie, deeleconomie, participatiesamenleving hebben die al of niet wortel kunnen schieten. Sommige daarvan zijn zonder economisch winstoogmerk, zoals het Repaircafé. De winst is daarbij voor de wereld. Andere zijn op commerciële basis, zoals Airbnb. 

Wat heeft Noppes in petto voor het stadsdorp?

Je kunt voor een half jaar proeflid  worden à 1 euro om het uit te proberen en daarna besluiten of je voor een lidmaatschap van 20,- euro per jaar wilt gaan.

Voor meer informatie over Noppes, zie de website. 

Noppes Culinair.

Iedere 2e vrijdag van de maand is er in buurtsalon Jeltje een maaltijd voor de leden en buurtbewoners à 7 euro.

Je kunt je hiervoor via het Noppes e-mailadres aanmelden. 

Noppes
Kantoortijden:    
Tel. :   020 - 4288080


N.B.
De hier beschreven Noppes heeft geen band met de Noppes-kringloopwinkels. 


Extra:

Zaalverhuur en taalles.

Geheel in stijl delen ze bij Noppes hun kantoorruimte met derden.

Zo zit in hetzelfde gebouw een mooie zaal verborgen waar allerlei cursussen worden gegeven en die te huur is. Voor de verhuur ervan is er in het Noppes kantoor iedere dinsdagavond spreekuur van 19.00 tot 20.30 uur. 

Daarnaast wordt de Noppes-ruimte gebruikt door een instelling die zich specialiseert in het geven van taallessen aan mensen uit Latijns-Amerika.

Voor info: idiomas@agogo.nl