STADSDORP VONDELHELMERS: WONEN NU EN LATER, een geslaagde conferentie! 

Hier zie je de tekening van Josephine Moons, die de opbrengst van de middag vastgelegd heeft. Het verslag -  van de hele conferentie en hoe we verder gaan - komt later.
Nu kun je alvast per tafel een kort verslag lezen. 

Wil je met één van de onderwerpen in het vervolg meedenken of -doen? Heel graag! Laat het ons weten via stadsdorpvondelhelmers@gmail.com 

tafel 1 en 2
tafel 3
tafel 4
tafel 5
tafel 6


De volgende organisaties hebben meegewerkt:

  • Woningcorporaties: Stadgenoot, Rochdale en Eigen Haard
  • Gemeente Amsterdam: bij elk onderwerp komt een deskundig ambtenaar van de gemeente aan tafel
  • architecten: Guus Braam, Agnes Schneiders, Sophie Valla
  • makelaars: Makelaardij De Nederlanden (Rik W.F.K. Bischoff van Heemskerck), Huisman Makelaardij (Hein Kostering), Recourt Makelaars (Frank Recourt)
  • zorgorganisaties: Sara Thuiszorg, de apotheker P. Simon van Wittop Koning, het Buurtteam, Cordaan. 
  • overige deskundigen: Jeroen Loeffen (Coloci), Liftintermediair, onderzoeker bouwkunde TUEindhoven.

Dagvoorzitter is Jurgen van der Heijden (Ella Vogelaar academie)
De gespreksleiders aan de tafels zijn deelnemers van andere stadsdorpen. 
Rapporteurs aan de tafels zijn de leden van de werkgroep Wonen. 

De conferentie op 14 november had de volgende opzet:

– 13.30-17.00 uur aan 6 tafels worden even zoveel thema’s besproken, door verschillende belanghebbenden, dus organisaties en buurtbewoners. De thema’s tezamen bestrijken het hele veld van het levensloopbestendig maken en houden van de buurt, m.u.v. kleine aanpassingen in de woning. De gesprekken aan alle tafels hebben als doel zoveel mogelijk ideeën samen te formuleren, met de eventuele belemmeringen die elk idee in de weg kunnen staan, plus mogelijke manieren om de belemmeringen te overkómen.

In de bijeenkomst 's avonds komen alle thema's plenair aan bod, op een interactieve manier.

De thema's aan de tafels zijn:

Tafel 1. Grote woningaanpassingen woningen van huurders. Aan deze tafel gaat het om het bedenken van ideeën om meer seniorenwoningen te creëren door  grote verbouwingen, zoals een woonblok toegankelijk maken met een lift e.d. Maar ook om ideeën om het aantal woningen te vergroten. Deelnemers: bewoners (huurders), woningcorporatie, architect, ambtenaar, onderzoeker bouwkunde TUEindhoven.

Tafel 2. Grote woningaanpassingen woningen van eigenaren. Dit is als de vorige tafel. Met op tafel beelden van panden in onze buurt, maken we ideeën hoe die toegankelijk gemaakt kunnen worden. Je hoeft niet (maar mag wel) al de wens tot verbouwen te hebben. 
Plus: Als je woning te groot wordt, hoe kunnen we het aantal koopwoningen voor buurtgenoten vergroten? Splitsen, samenvoegen panden,etc.
De bedoeling is, dat als een individuele eigenaar eraan toe is om de eigen woning aan te pakken, er een waaier aan informatie is, hoe dat zou kunnen. 
Deelnemers: Bewoners (eigenaren, soms tevens verhuurder in hetzelfde pand), architect, ambtenaar, liftexpert. 


Tafel 3. Verhuizen/doorstromen huurders, dus van huur naar huur. Als je huis niet aan te passen valt, hoe kom je dan aan een levensloopbestendige woning in onze buurt? Er zijn wat regelingen, maar er is meer nodig.  Deelnemers: Bewoners (huurders sociale huur, middenhuur, hoge huur), woningcorporatie, makelaar/beheerder van particuliere verhuurder, ambtenaar. 


Tafel 4. Geclusterd wonen. Op de bijeenkomst voor bewoners bleek grote belangstelling voor geclusterd wonen in onze buurt. Dit is een aantal woningen bij elkaar met enkele gemeenschappelijke voorzieningen, bijv. een ontmoetingsruimte of wasruimte. Met onder meer wooncorporaties, huurders en eigenaren, architect en projectontwikkelaar. 

Tafel 5: Verhuizen/doorstromen eigenaren. Eigenaren gaan tevergeefs op zoek naar een levensloop bestendige woning in de buurt. De kans is te klein dat er net één vrij komt. Hoe kunnen we vraag en aanbod bij elkaar bringen binnen de buurt. Voorrang? Treintje verkoop? Ruilen? Met verschillende generaties wonen? 
Deelnemers: Bewoners (eigenaren), makelaar, Jeroen Loeffen, ambtenaar.


Tafel 6: Levensloopbestendige zorg in de buurt Al heb je een geschikt huis, er zijn ook voorzieningen nodig om lang thuis te wonen als je fysiek of mentaal erg achteruit bent gegaan. 
Deelnemers: Bewoners (huurders en eigenaren), Buurtteam, Sara Thuiszorg, apotheker, casemanager dementie, ambtenaar.

Eind van de middag worden de opbrengsten centraal in een kort overzicht bijeen gebracht. Getekend verslag: Josephine Moons (Moon-magic)

- Afronding met een borrel.

Avondvoorzitter is Jasper Klapwijk (Kantelingen)
Verslaglegging: Arjanne Roelofs (Arjannedenktmee)

– 19.30 – 22.00 uur De avond is voor de buurt. De bewoners die ‘s middags meededen kunnen in de avond ook mee doen als ze willen, plus meer belangstellende bewoners (totaal: 60). Wij nodigen vooral ook de bewoners die overdag werken, uit om te komen. De resultaten van de middag worden besproken, gewogen en een eerste opzet voor het vervolgtraject komt tevoorschijn. De conferentie is niet alleen voor stadsdorpdeelnemers maar voor alle buurtgenoten.