Welk gebied omvat ons stadsdorp? 

De grenzen zijn: Jacob van Lennepkade, Nassaukade/Stadhouderskade, rand Vondelpark, J.P. Heijestraat (tot aan Jacob van Lennepkade). Ook mensen van de da Costabuurt en Jacob van Lennepbuurt zijn welkom, aangezien daar nog geen stadsdorp is.

Hoe kan ik me aanmelden voor het stadsdorp?
Stuur een e-mail met je naam, adres en telefoonnummer naar stadsdorpvondelhelmers@gmail.com. Voor wie geen internet heeft: per post p/a Vondelstraat 32, 1054 GE. Je krijgt dan bericht van Marja Peltenburg of Marlene Hoynck. Als je het prettig vindt, komt een van hen met je kennismaken. Je kiest zelf of je ook lid wordt van de binnenbuurt waarin je woont. Klik hier om meer te lezen wat een binnenbuurt is. 

Wat kost deelname aan het stadsdorp?
Deelnemen aan het stadsdorp kost niets. Dat komt doordat we allemaal buurtbewoners onder elkaar zijn. We horen niet bij een organisatie, ontvangen geen subsidie, we hebben dan ook geen geld. 

Soms organiseren we bijeenkomsten, die wel wat geld kosten. Als je naar een bijeenkomst komt, staat op de website altijd of dat iets kost of niet. De sociëteit is altijd gratis; je betaalt alleen je eigen consumpties. Soms huren we een ruimte voor een plenaire bijeenkomst. Dan worden de kosten betaald door degenen die erbij zijn. We vermelden hoeveel geld de avond ons gekost heeft en ieder draagt bij naar eigen inzicht tot dat bedrag bij elkaar is. De organisatoren van de activiteiten regelen zelf hoe eventuele kosten worden gedekt. 

Ik heb geen tijd om ergens aan mee te doen, heeft het dan wel zin om deelnemer te worden? Je kunt altijd deelnemer worden, ook al heb je helemaal geen tijd. Zo lang als je het zelf prettig of belangrijk vindt, ben je welkom als deelnemer. Je kunt zo veel of zo weinig doen als je wilt. Je woont immers in het stadsdorp, dus kun je stadsdorpeling zijn.

Als ik me aangemeld heb, hoe gaan jullie om met mijn gegevens?
De leden van de kerngroep bewaren je naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer op een bestand in hun persoonlijke computer. Als je je opgeeft voor een binnenbuurt, dan gaan we ervan uit dat je akkoord gaat dat deze gegevens bekend worden bij de andere deelnemers van alleen die ene binnenbuurt waarvoor je je hebt opgegeven. Als je je opgeeft voor een activiteit, dan geven we alleen je naam en e-mailadres aan degene die die activiteit organiseert. Als je geen e-mail hebt, geven we je telefoonnummer door.

Hoe kan ik me aanmelden voor een activiteit?
Stuur een mailtje naar stadsdorpvondelhelmers@gmail.com  om je aan te melden. Wij sturen dat door naar degene die de activiteit organiseert. Deze heeft dan dus jouw naam en e-mailadres. 

Ik zou wel mee willen doen aan een leesclub (of iets anders), maar die zie ik niet bij de activiteiten staan. Wat nu?
Je kunt de activiteit die jij graag met anderen wilt doen, zelf organiseren. Neem contact met ons op. We helpen je dan om op gang te komen, o.a. door een tekst met jou op te stellen voor de website en de nieuwsbrief. Als je liever niet de organisator bent, dan moet je wachten tot iemand anders dat wel wil doen.

Het stadsdorp is ook een vorm van deeleconomie. Wat wordt daarmee bedoeld?
Het lijkt ons handig als je van mensen in de buurt spullen kunt lenen, of hulp vragen, of dat je gebruik maakt van elkaars mogelijkheden. Dat vatten we heel ruim op. Iedereen heeft wel iets wat hij of zij kan en wil doen (of niet, het hoeft niet). We betalen elkaar daar niet voor, niet met een tegenprestatie en niet met een boekenbon. Er komt vroeger of later wel een moment dat jij iets bijdraagt. De één geeft een lezing op een plenaire bijeenkomst, de ander leent zijn gereedschap uit, een derde loopt met iemand mee die niet graag 's avonds alleen over straat gaat en de vierde organiseert een activiteit. Alles is belangrijk en ieder "gebruikt" wat hem/haar bevalt. We brengen op verschillende manieren vraag en aanbod bij elkaar. Voor het uitwisselen van diensten is er "vraag en aanbod" op de website. Hulp in de buurt gaat via de binnenbuurt. En activiteiten organiseren of daaraan meewerken gaat via de organisatoren (zie hieronder).

Wie doet wat in het stadsdorp? 
Er is geen bestuur of dergelijke structuur in het stadsdorp. Er zijn mensen die iets doen, dat ze nuttig en leuk vinden. Het zijn allemaal buurtbewoners, geen betaalde medewerkers.

De kerngroep bestaat nu uit twee personen (Marja Peltenburg en Marlene Hoynck). Zij organiseren twee maal per jaar een plenaire bijeenkomst en elke maand de stadsdorpsociëteit. Uiteraard ziet alles er wat anders uit in Coronatijd. Zij zorgen ook voor de website en beantwoorden de e-mails. Als je wilt meewerken ben je van harte welkom! 

Elke binnenbuurt heeft twee coördinatoren, die naar eigen inzicht hun binnenbuurt vorm geven. Er zijn nog meer coördinatoren nodig!
De initiatiefnemers en coördinatoren komen af en toe bij elkaar om plannen te maken voor het stadsdorp.

De werkgroep wonen bestaat uit 10 personen. Zij houden contact met de kenniskring wonen en zorg van alle stadsdorpen tezamen. Deze houden ons op de hoogte hoe het staat met wonen en zorg in Amsterdam. De werkgroep richt zich op het bewoonbaar houden van ons stadsdorp voor alle leeftijden. Dat betekent dat er nog veel moet gebeuren om ouderen hier te kunnen laten blijven wonen en om woningen voor allen betaalbaar te maken. De resultaten van de werkgroep vind je op de website onder "Thema/wonen/werkgroep wonen". Ook hier ben je welkom als het je interesseert. 

De werkgroep buitenruimte is bezig met het project "It takes a village to grow old" Meer informatie vind je bij Thema/wonen/it takes a village. 

De activiteiten hebben elk hun eigen organisator. Deze doet dat zo lang of kort als hij/zij zin heeft om het te organiseren. Daardoor zie je wel eens dat activiteiten komen en ook weer verdwijnen. Tot een nieuwe organisator zich aandient. De organisator bepaalt zelf met wie, hoe, wanneer en waar de activiteit wordt gehouden.
We werken samen met de Stichting Wereldse Wijk, waardoor we samen met hen af en toe gebruik kunnen maken van de huiskamer (Budapest) van het WG-terrein. We werken ook samen met Buurtsalon Jeltje, Repaircafé en Ketelhuis WG

Zijn er nog meer stadsdorpen in Amsterdam? 
Er zijn op dit moment 27 stadsdorpen in Amsterdam. Je kunt ze vinden op www.stadsdorpenamsterdam.nl. Op deze website staat ook veel informatie, o.a. over hoe je een stadsdorp kunt starten en ontwikkelen.

Naast ons, aan de andere kant van de J.P. Heijestraat, ligt het stadsdorp Overtoomsesluis. Aan de andere kant naast ons, in de Kinkerbuurt, Jacob van Lennepbuurt en Da Costabuurt, is nog geen stadsdorp. Mensen uit die buurten kunnen met ons meedoen, totdat het er zoveel worden, dat ze hun eigen stadsdorp kunnen beginnen. Verder weg in Amsterdam West is  nog het stadsdorp Postjesbuurt